Een Zon op Erf-traject

Boerenbedrijven die stoppen en dan doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek. Op veel leegkomende erven kunnen zonnepanelen geplaatst worden die een nieuw verdienmodel blijken te zijn. Het programma in vogelvlucht:

1. Oriëntatie

Vrijblijvende haalbaarheidsanalyse d.m.v. invullen rendementsberekening (businesscase) en presentatie hiervan.

2 & 3. Jij beslist!

Beslissing ondernemer wel of geen realisatie zonneweide conform programma. Indien ja, dan opdrachtverstrekking aan Agem voor projectbegeleiding.

4. Themaprofessionals erbij

Opdrachtverstrekking aan derden voor maken documenten voor aanvraag omgevingsvergunning en eventueel wijziging bestemmingsplan.

5. Het wordt officieel

Aanvragen eventueel wijzigen bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

6. Subsidie

Aanvragen SDE+ subsidie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO - Aanvraag 2x per jaar mogelijk).

7. Uitvoering

Na toekenning subsidie: verstrekken van contracten t.b.v. realisatie, o.a. slopen gebouwen, saneren asbest en opdracht aan PV-installateur.

Aanmelden of meer weten?

Meld je vandaag nog aan voor meer informatie.

partners Zon op Erf