Voorbeeldplanning

Elk Zon op Erfproject is maatwerk. Immers, de situatie op en rond elk erf is anders. Toch kunnen we een voorbeeldplanning presenteren met de nadruk op “voorbeeld”.

Planning van een demonstratieproject

Wat komt er allemaal op je af als je opdrachtgever wordt van een demonstratieproject ? Wanneer moet je wat doen ? Om een indruk te geven wat er hierbij komt kijken, hebben we een standaardplanning gemaakt van het project. Hierin zijn een aantal uitgangspunten aangenomen die van grote invloed zijn.

Klik op afb. voor grote weergave in nw venster of download v.a. hier de pdf (1 A4, > 1 MB)

Meer info

Ten eerste zijn we in de voorbeeldplanning uitgegaan van een aanvraag van de omgevingsvergunning, zonder dat daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Mocht het bestemmingsplan wel gewijzigd moeten worden, dan komt er zo maar een half jaar extra tijd bij. Daarnaast is het twee keer per jaar mogelijk om de SDE+ subsidie bij de RVO aan te vragen, medio maart en medio oktober. Het streven van de overheid is dat binnen 14 weken na de aanvraag de uitslag van de subsidiebeschikking bekend is. Verder is voor de tijd die netbeheerder Liander nodig heeft om de zonneweide op het net aan te sluiten 7 maanden ingepland. De opdracht aan Liander zal daarom één van de eerste acties zijn als de SDE+ beschikking is ontvangen. De kortste planning van het totale project vanaf het moment van bespreken van de businesscase tot de eindoplevering bedraagt 1½ jaar.